iDEAL Checkout wordt PayoCity  voor details klik hier
iDEAL Checkout wordt PayoCity  voor details klik hier

BELANGRIJK: Ervaart u problemen met uitgevoerde betalingen en/of de status hiervan?
Neemt u dan contact op met uw Bank of Betaalprovider. Voor meer informatie, klik: hier.

Privacyverklaring

Laatste update: 14 november 2018

Dit is de privacyverklaring van iDEAL Checkout, handelsnaam van CodeBrain BV. iDEAL Checkout is gevestigd aan Blankenstein 265, 7943 PG Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
CodeBrain BV
Blankenstein 265
7943 PG Meppel Tel. +31522 746 060


Persoonsgegevens die wij verwerken

iDEAL Checkout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Afhankelijk van dienst (SAAS koppeling) worden ook de volgende gegevens bewaard:
- Transactie gegevens (Klant gegevens en status/referentie)
- Configuratie gegevens van de APP, denk aan gegevens van de PSP.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@codebrain.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iDEAL Checkout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;
- Het verstrekken van Licenties;
- Het afhandelen van Sollicitaties;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

iDEAL Checkout verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iDEAL Checkout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Support, installatie en controles
Persoonsgegevens > 24 uur tot 5 werkdagen

Categorie: Ontwikkeling
Persoonsgegevens > 2 á 3 weken

Categorie: Licenties
Persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van iDEAL Checkout. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart iDEAL Checkout maximaal één jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Categorie: Sollicitaties
Persoonsgegevens van sollicitanten Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na één jaar verwijderd.

Categorie: Saas
Gegevens voor de werking van de APP worden 1.5 jaar bewaard. Dit zorgt voor een correcte werking van de APP en daarbij de transacties/boekhouding in uw webshop. De transactie gegevens worden automatisch na 1.5 jaar verwijderd. Configuratie gegevens worden bewaard totdat de APP word gedeinstalleerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

iDEAL Checkout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. iDEAL Checkout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iDEAL Checkout gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iDEAL Checkout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@codebrain.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iDEAL Checkout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via persoonsgegevens@codebrain.nl. iDEAL Checkout heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
-DKIM en SPF zijn enkele internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

iDEAL Checkout en andere websites

Op de website van iDEAL Checkout treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. iDEAL Checkout kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

iDEAL Checkout behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van iDEAL Checkout.

 
Support
Overzicht

Support
Overzicht

Een overzicht van de support/diensten die wij kunnen bieden.

 
SEPA
ondersteuning

SEPA
ondersteuning

SEPA-wijzigingen voor het gebruik van IBAN-rekeningnummers zijn doorgevoerd.

 
Mister Cash, Direct E-Banking, Credit Card

Mister Cash, Direct E-Banking, Credit Card

iDEAL Checkout ondersteunt naast iDEAL ook MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card.