iDEAL Checkout wordt PayoCity  voor details klik hier
iDEAL Checkout wordt PayoCity  voor details klik hier

BELANGRIJK: Ervaart u problemen met uitgevoerde betalingen en/of de status hiervan?
Neemt u dan contact op met uw Bank of Betaalprovider. Voor meer informatie, klik: hier.

Stichting & Goed Doel

iDEAL Checkout en het betaalformulier. Is er sprake van een stichting of een goed doel? Dan komt houw organisatie wellicht in aanmerking om het iDEAL Checkout betaalformulier GRATIS te ontvangen en te gebruiken.
iDEAL Checkout heeft hiervoor enkele criteria opgesteld:


Wanneer wel?

- Als geïnde gelden volledig ten goede komen van het beoogde goede doel;

- Als bovenstaand criterium aantoonbaar is.

 

wanneer niet

- Als het betaalformulier ingezet wordt voor eigen administratiedoeleinden;

- Als het betaalformulier ingezet wordt voor het ontvangen/innen van contributie;

- Als ontvangen gelden anders ingezet worden dan het beoogde goede doel.

 

ideal checkout betaalformulier AANVRAGEN?

klikhier

 
UW IDEAL IMPLEMENTATIE SEPA PROOF MAKEN?